Petra Oreč

Ovlaštena arhitektica


Petra Oreč, osnivač i vlasnik, ovlaštena je arhitektica i članica u Hrvatskoj komori arhitekata pod br.upisa  A2767 od 15.11.2001. U dosadašnjoj karijeri stekla je veliko iskustvo, referentne projekte, te stručnost koje omogućavaju prepoznavanje potreba potencijalnih klijenata.

Referentna lista

Neki od dosadašnjih projekata na području projektiranja poslovnih, trgovačkih, višestambenih, stambenih, javnih, sportskih i infrastrukturalnih građevina, te osvojene nagrade na javnim arhitektonskim natječajima za idejna rješenja:
1. nagrada VIŠENAMJENSKI OBJEKT U ULICI HRVATSKE REPUBLIKE br. 29 U OSIJEKU,
1. nagrada STAMBENA GRAĐEVINA POS-A U VINKOVCIMA,
1. nagrada STAMBENA GRAĐEVINA POS-A U ZELINI,
2. nagrada URBANISTIČKOG RJEŠENJA TRGA U JELSI
3. nagrada KULTURNI CENTAR U NOVOM MAROFU ,
3. nagrada GOSPODARSKA ŠKOLA U ČAKOVCU,
3. nagrada STAMBENA GRAĐEVINA POS-A U Španskom ZAGREB,
3. nagrada STAMBENA GRAĐEVINA POS-A U IVANIĆ GRADU,


ARHI5RA on Houzz

General contractors, home builders, and more ∨

Home improvement can start with something as minor as installing track lighting or ceiling fans.
From wallpapers to wall stencils, fabrics to room dividers, design doesn’t stop at construction.


ARHI5RA d.o.o.

Kneza Ljudevita Posavskog 30, HR-10000 Zagreb
ARHI5RA Ured – Crvenog križa 33 (Google maps)
tel +385 (91) 505-7912
mail petra@arhi5ra.com

Nadležni sud Trgovački sud u Zagrebu | MBS 080886712 | OIB 24794918440 | Temeljni kapital 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti |
IBAN HR6324020061101002147 Erste&Steiermärkische Bank d.d. | Direktor Petra Oreč, zastupa društvo pojedinačno i samostalno.